Θεοφίλου 30, Νέα Ιωνία, Βόλος, Μαγνησίας - Τ.Κ.: 38446

Τηλέφωνο: 6937062783

E-mail: xrgiata@gmail.com

Υπεύθυνος: Γκιάτας Χρήστος

Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 106949

Ιστοσελίδα: http://www.technovolos.gr